تاریخ : پنجشنبه، 7 خرداد ماه، 1394
موضوع : ماهنامه

نشریه پرسمان شماره 17

نشریه پرسمان شماره 17 


رمز فایل : ندارد

حق کپی مطالب سایت:  نشر و استفاده  آزاد می باشد

تولید شده : اداره نشریات نهاد مقام معظم رهبری

صاحب امتیاز: نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

 
منبع این مقاله : :نشریه پرسمان
آدرس این مطلب : http://porsemanmag.ir/19/نشریه-پرسمان-شماره-17/