تاریخ : شنبه، 16 خرداد ماه، 1394
موضوع : ماهنامه

نشریه پرسمان شماره 28

نشریه پرسمان شماره 28 


رمز فایل : ندارد

حق کپی مطالب سایت:  نشر و استفاده  آزاد می باشد

تولید شده : اداره نشریات نهاد مقام معظم رهبری

صاحب امتیاز: نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

 
منبع این مقاله : :نشریه پرسمان
آدرس این مطلب : http://porsemanmag.ir/30/نشریه-پرسمان-شماره-28/