تاریخ : شنبه، 23 خرداد ماه، 1394
موضوع : ماهنامه

نشریه پرسمان شماره 84

نشریه پرسمان شماره 84 


رمز فایل : ندارد

حق کپی مطالب سایت:  نشر و استفاده  آزاد می باشد

تولید شده : اداره نشریات نهاد مقام معظم رهبری

صاحب امتیاز: نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

 
منبع این مقاله : :نشریه پرسمان
آدرس این مطلب : http://porsemanmag.ir/85/نشریه-پرسمان-شماره-84/